Home

MP3
0

ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ ‘ಭಜರಂಗಿ’, ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಶರಣ್ ‘ಆದ್ಯಕ್ಷ’, ಸುದೀಪ್ ‘ಮಾಣಿಕ್ಯ’ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು…

0

ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ ‘ಭಜರಂಗಿ’, ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಶರಣ್ ‘ಆದ್ಯಕ್ಷ’, ಸುದೀಪ್ ‘ಮಾಣಿಕ್ಯ’ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು…

0

ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಶಿವಣ್ಣ ‘ಭಜರಂಗಿ’, ‘ವಜ್ರಕಾಯ’ ಶರಣ್ ‘ಆದ್ಯಕ್ಷ’, ಸುದೀಪ್ ‘ಮಾಣಿಕ್ಯ’ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು…